Thứ Sáu, 8 tháng 1, 2016

XONG RỒI, CÓ GÌ ĐÂU

Bệnh trong người đã có từ lâu
Nặng lắm rồi, cơ thể đớn đau
Căn nguyên rõ
Thuốc không chịu uống
Bệnh nặng thêm chứ có khỏi đâu ?

"Một bộ phận thoái hoá"đã lâu
Cả vườn rau bị phá bởi sâu
Mà tìm kiếm cả ngày không thấy ?
Sợ vỡ bình, ''đóng cửa bảo nhau"...

"Lấy ý kiến". Cốt cho phải đạo.
Đâu mới gì! Kết cục ra sao
Bệnh di căn, giờ còn bắt mạch
Góp ý gì ? Liệu được là bao !

Hỏi rồi nhé ! Ai nói gì đâu
Có chăng là "phản động núp sau "
Ghét chế độ, phá ta nói xấu
Tốt thế này, ai nói gì đâu

***
Kiểm điểm xong rồi.
Có gì đâu...

 Ngày 15/11/2012

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét