Thứ Tư, 15 tháng 6, 2016

LOẠI RA KHỎI BỘ MÁY NHỮNG KẺ THAM NHŨNG, SÁCH NHIỄU DÂN, NHỮNG VUA CON, NHỮNG CƯỜNG HÀO MỚI.


Ngày 27/5/ 2016 tại hội nghị triển khai chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội 12 và các chỉ thị, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác dân vận. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có bài phát biểu quan trọng
Phần nguyên nhân sai lầm yếu kém Tổng bí thư nêu
"...Một số cán bộ, công chức, nhân viên trực tiếp có quan hệ với dân thì cửa quyền, hách dịch, sách nhiễu, gây đủ thứ phiền hà, khó khăn cho dân, thiếu lễ độ với dân. Có người còn ăn chặn của dân, vòi vĩnh đòi quà cáp, biếu xén. Một số người có chức có quyền giữ tác phong quan cách, gia trưởng, phụ trách địa phương nào, đơn vị nào, thì như một "ông vua con" ở đấy. Thậm chí có những cá nhân và tập thể trù dập, ức hiếp quần chúng”.
Tham nhũng đang là quốc nạn thật sự, hủy hoại mọi sự tốt đẹp, kìm hãm phát triển, gây mất niềm tin và an ninh xã hội. Do đó, một trong những nhiệm vụ hàng đầu của chúng ta là phải loại ra khỏi bộ máy những người tham nhũng, nhũng nhiễu dân, những “cường hào mới”.
Nhiều người trong"một bộ phận không nhỏ đảng viên thoái hoá biến chất" được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gọi là “ông vua con”, là những cường hào mới, về danh nghĩa, họ vẫn đang là những đảng viên có quyền, có chức... Thế nhưng họ đã phản bội Đảng, phản bội lại lý tưởng mà họ từng tuyên thệ.
Vì thế, việc loại bỏ họ ra khỏi đội ngũ là điều cần thiết, không chỉ cho sự phát triển của đất nước mà còn vì sự trong sạch của tổ chức Đảng
 Người lãnh đạo cao nhất của Đảng đã thẳng thắn và lo âu thừa nhận hiện tại, đối với một đảng cầm quyền, một trong những nguy cơ lớn nhất và đáng sợ nhất là tự cắt đứt liên hệ với quần chúng để quần chúng thiếu tin. Khi mà một bộ phận cán bộ, đảng viên, nhất là những người có chức có quyền, có những biểu hiện sa sút phẩm chất, sống xa dân, vô trách nhiệm với dân, giữ tác phong quan liêu, gia trưởng, độc đoán, thậm chí trù dập, ức hiếp quần chúng. Tình trạng tham nhũng, đặc quyền đặc lợi trong Đảng và trong các cơ quan nhà nước không được đấu tranh kiên quyết và xử lý nghiêm minh. Một bộ phận không nhỏ này mà sao tìm không thấy và vì sao sự “suy thoái” đó không suy, mà cứ nghiêm trọng thêm cho dù qua nhiều phong trào chấn chỉnh đạo đức, phẩm cách cán bộ, đảng viên? Các ông vua con, cường hào mới vẫn cứ ngang nhiên tồn tại ?
Phải chăng chúng ta chưa thật sự dựa vào dân, phát huy quyền làm chủ, sức mạnh như nước của dân trong đấu tranh chống tham nhũng. Còn quá nương nhẹ, nặng về giải quyết nội bộ, trong khi có cơ sở "Kính thưa các đồng chí chưa bị lộ..." đã làm mất sức chiến đấu của tổ chức Đảng.
Bởi vậy kiên quyết loại ra khỏi bộ máy những kẻ tham nhũng, sách nhiễu dân, những vua con, những cường hào mới, làm trong sạch bộ máy, lấy lại niềm tin của nhân dân là sự sống còn của một Đảng cầm quyền. Niềm tin ấy không phải là niềm tin tôn giáo mơ hồ nơi cao siêu, trời cao biển rộng mà phải là niềm tin cụ thể, ở lời nói đi đôi với việc làm, không phải nói hay làm dở, nói một đàng làm một nẻo hoặc nói mà không làm kiểu đánh trống bỏ dùi.
Chẳng nói đâu xa, có người đứng đầu ở một địa phương nhưng thiếu gương mẫu, nói không đi đôi với làm để cán bộ đảng viên và nhân dân thiếu tin. Học tập tấm gương đạo đức, phong cách của Bác Hồ thì không gương mẫu thực hiện, ăn chơi hoành tráng tốn kém công quĩ ngân sách nhà nước, không bám đơn vị chỉ lo chạy các mối quan hệ có lợi cho bản thân như chạy các dự án có phần trăm hoa hồng, chạy xin đi nước ngoài, xếp ghế cho cháu con, người thân. Dấu tổ chức không kê khai tài sản, phải nhờ người đứng tên mua đất, mua nhà mua biệt thự ở thành phố Hà nội, HCM...Xây nhà thờ hàng chục tỉ, sắm xe hàng tỉ  trước khi nghỉ hưu. Những điều đó cán bộ đảng viên biết rõ nhưng chỉ xì xào mà không dám đấu tranh
 Việc chống tham nhũng trước mắt hãy làm quyết liệt có hiệu quả trong Đảng,"Đã hổ, diệt ruồi " không có đất cấm. Nhưng được tập trung ở khâu đột phá là ở cấp Huyện, nơi có nhiều vua con, vào các TCCSĐ xã, phường... là nơi có những cường hào mới đang ngày ngày trực tiếp làm sói mòn niềm tin của Đảng với nhân dân, với dân tộc.
Tin tưởng rằng trong thực hiện xây dựng chỉnh đốn Đảng, trong thực hiện Nghị Quyết ĐH XII của Đảng với sự lãnh đạo sáng suốt của BCT, quyết tâm của Tổng bí thư sẽ nhanh chóng được thực hiện và sớm trở thành hiện thực .
15/6/2016
V V L

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét