Thứ Sáu, 29 tháng 1, 2016

TRỌN NGHĨA VẸN TÌNHKính tặng Đại tá Trần Ngọc Long, D1E48 


      Không ngờ còn được gặp anh
      Giữa Nhà hát Lớn đô thành cờ hoa
      Xa nhau mấy chục năm qua
      Niềm vui gặp lại vỡ òa như mơ
      Chia tay Thành Cổ tới giờ
      "Ngỡ đi tất cả ai ngờ còn đây"
      Đã qua cuộc chiến tranh này
      Lính E48 dạn dày đạn bom
      Tưởng rằng cái số chết non
      "Thế mà dai gớm vẫn còn tới nay..."
      Giờ còn gặp lại anh đây
      Quá mừng nên mắt cay cay lệ nhoà
Bên nhau nhắc chuyện đã qua
Hỏi han đồng đội nơi xa nơi gần
Nặng tình như với người thân
Dẫu tim anh đã bao lần nát tan
Nhận quân rồi lại thiếu quân
Tám mốt ngày ấy bao lần lệ rơi
Gặp nhau xúc động bồi hồi
Vẫn yêu thương lính như hồi xa xôi
Đại tá hưu chẵng nghỉ ngơi
Cùng tướng Chu Phác tìm nơi bạn nằm
Công việc lặng lẽ âm thầm
Mà ân nghĩa đến hàng trăm gia đình
Cũng là một sự hy sinh
cả đời trọn nghĩa vẹn tình chiến binh
V V L

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét