Thứ Sáu, 15 tháng 1, 2016

THẬT VÀ GIẢ
Có đâu như ở quê tôi
Thương bệnh binh chạy được rồi sướng ghê
Thế nhưng không khí nặng nề
Chia rẽ cũ mới thành phe rõ ràng
Thương binh, bệnh binh, da cam
Trước trong đổi mới rõ ràng khác nhau
Liệt sĩ xác vùi nơi đâu
Thương binh thật nỗi đau muôn vàn
Thật nên chẳng dám phàn nàn
Gỉa thì khoác lác khoe khoang công đầu
Kẻ chiến trường biết gì đâu
Khi vào quân ngũ mãi sau hòa bình

Đút tiền để được thương binh

Da cam chạy chọt giờ mình bệnh binh

Nhân dân rất không đồng tình

Các nơi cũng thế, đâu mình quê tôi


Giả mà họ sướng thêm rồi .


Thương, bệnh binh thật, quê tôi vẫn nghèo .


18/11/2013

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét