Thứ Sáu, 15 tháng 1, 2016

TẠI MÀY RƯỢU ƠI


Bây giờ phải chịu nằm dài
Tại mình là chính _ Tại ai nữa trời ?
Từ khi sinh ra trên đời
Là bú sữa mẹ, ấm hơi của bà
Lớn lên dưa muối tương cà
(Chứ đâu dê nướng với là rượu bia…)
Thế rồi đến một ngày kia
Về nơi" Đầu não", phê phê cả ngày
Tiệc tùng ai uống, ai say
Nâng lên, hạ xuống chén đầy chén vơi
Có bệnh nên từ chối rồi
Lãnh đạo, hơn tuổi, người thời ép ta
Nể, quen mồm lại cho qua
Rượu nhiều gan hỏng phá ra dạ dày
Huyết áp, vạ gió tai bay
Tại ai ra cảnh thế này hỡi ôi
Nếu mà xứng tấm gương soi
Ngăn ta đâu phải bây giờ nằm đây
Rượu, bia thiệt tấm thân này
Làm gương lớp trẻ từ nay xin đừng
15/4/2012

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét