Thứ Bảy, 9 tháng 1, 2016

CÂU NÀO CŨNG HAY

Từ ngày chức trọng, quyền cao
Bổng dưng Sếp nói câu nào cũng hay
Chắc là Sếp dấu xưa nay
Đến khi làm lớn tài này mới bung
Chỉ có sự cố cái lưng
Xưa kia cong ít, nay chừng cong hơn
Thứ hai là đến cái mồm
Cứ như bị ngứa, quát luôn cả ngày
Ít cười, gặp chẵng chìa tay
Xưng hô ngôi thứ, giờ "mày với tao"...
Chỉ có mấy kẻ tào phào
Nịnh khen"Sếp nói câu nào cũng hay"..!
    13/5/2013
  Sếp nói hay thật

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét