Thứ Tư, 13 tháng 1, 2016

NÓI KHOÁC VỚI CON
Con ơi !
Này bố bảo
"Một đêm thành lãnh đạo"
Con có muốn không nào
Mình năng lực không có
Dùng tiền mua đã sao ?
Một đêm thành lãnh đạo
Tiền tỉ cũng mua vào
Chuyện đời là thế đấy
Bố thích mày leo cao !
***
Qua đêm
Thành lãnh đạo
Thức mà ngỡ chiêm bao
Lại gần đây bố bảo :
"Cần gì Quy hoạch nào(1)
Tiền trao thì... cháo múc 
Muốn oách, đầu tư vào
Khu nhà thờ của họ
Xây bằng tiền của tao
Các vị lãnh đạo khác
La Hán mà
Không sao !
Đến lúc này càng rõ
Tập thể là ai nào...?"
***
"Nay đã là lãnh đạo
Quan hệ đứng đắn vào
Rượu say đừng tốc áo
Trông chẳng ra làm sao !
Học tại chức kém quá
Mua Bằng, thêm tiền vào
Bố Chủ nhiệm cơm áo
Còn mỏ ... tao lại đào..."
Mua con ghế lãnh đạo
Ba vạn bán ba hào(2)
May tiền trao khắp lượt
Không có mà nốc ao
***
Mà Bố nói thật đấy
Toàn gỗ, tiền đâu nào ?
Thiên hạ ghét nói vậy 
Đã làm gì đươc tao !
   Tháng 8/2015
(1) Quy hoạch cán bộ 
lãnh đạo, quản lí
(2) Mua quan 3 vạn
Bán danh 3 hào

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét