Thứ Tư, 6 tháng 1, 2016

HIỂU MÀ KHÔNG HIỂU

Ai cũng hiểu
một nhóm người không hiểu
Tệ nạn, nhiễu nhương, cờ bạc sớm chiều
Nỗi khốn khổ môi trường ô nhiễm
"Vẫn mũ ni"
buồn biết bao nhiêu

Ai cũng hiểu
Ai làm ngơ không hiểu
Ruộng đất ít đi, lao động dư nhiều
Làm cái gì, việc gì để sống
Bõ công hô "xoá đói giảm nghèo"!

Ai cũng hiểu
và những ai không hiểu
Hội họp triền miên
Báo cáo mỹ miều
Vẫn bài cũ :
"Cử người phát biểu"
Hờ hững theo
rồi vỗ tay theo

Ai cũng hiểu, mọi người đều hiểu
Mà lặng yên
nươc chảy xuôi chiều
Bởi ngại nói ngược điều "thánh chỉ"
Mất cái gì, cái được bao nhiêu..."

   18/7/2014