Thứ Năm, 7 tháng 1, 2016

TRÁO TRỞ TỪ XƯA
NHÌN MẶT
ĐOÁN TÂM

Nói rồi
nào có sai đâu
Bẩn ăn như Cẩu
Tham lam như Tàu
Rít răng
Tiếng chẳng rõ câu
Mắt thì láo liến
Tóc, đầu bầy hây
Mũi khoằm
(như mũi lai Tây)
Bụng như cóc mệ,
chứa đầy dao găm
Tham lam
Tạp uống
Phàm ăn
Nam mô cửa miệng
Tâm đâu nhân từ
Cầm rồi
Hỏi chối
Nói chưa  (1)
Mỏng môi
tráo trở
từ xưa đến giờ !
      14/12/2015
(1) Nhận tiền của người ta rồi chối 
Khi điện đòi trả, như đầu gấu đến dằn mặt !

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét