Thứ Năm, 14 tháng 1, 2016

THẮP BẠN NÉN NHANG
Thành định kì

Tháng Tư hàng năm
Kẻ sống sót âm thầm về thăm
nơi bạn nằm -Thành Cổ
Người dưới đó
Nhưng không tìm thấy mộ
Thôi đành lòng ...
Thành Cổ nấm mồ chung
***
Người ở lại đây
được gọi Anh hùng
Hài cốt gọi chung là :"Thất lạc"
Kẻ còn sống
nhưng nghèo sơ, nghèo xác
Đen bạc mà.
Còn, mất vẫn đan nhau.

Kẻ anh hùng, xác vùi chặt đất sâu
Chẵng có mồ riêng mình đâu
Vẫn chung nhau nấm mộ
Người còn sống, giờ còn đứng đó
Áo sờn vai và phai bạc mái đầu
***
Kẻ trên đời
Tay trắng, có gì đâu
Chỉ còn lại đói, nghèo
ốm, đau, bệnh tật...
Và mỗi tháng Tư
nhớ người đã khuất
Lần tìm về
thắp bạn nén nhang...
Tháng 4/2012

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét