Thứ Ba, 5 tháng 1, 2016

LỄ và HỘI


Tích cũ đua nhau cố tìm tòi
Nhiều nơi ban bệ lập hẳn hoi
"...Cây đa thuở trước thần từng ở.
Gốc thị xưa kia thánh đã ngồi"...
Thế rồi lễ hội mở khắp nơi
Làng ta đâu chịu kém thôn người
Trống dong cờ mở thuê phường bội
Tiêu tiền như muối bỏ biển khơi

Kinh phí ngân sách phải chịu rồi .
Dân thì"vận động"đến tận nơi.
Ngoài ra :"Thống nhất Ban đại diện
Ngày lương, sào ruộng, cứ trừ thôi"...

Phô trương, lãng phí ở khắp nơi .
Tự đánh bóng mình lại được xơi .
Lễ ở thôn trên-Làng dưới Hội
Hậu quả khoá sau trả nợ đời
           * * *
Ôi những  lễ hội ở quê tôi
Vui hay nỗi lo của mọi người
Văn hoá phải là sự phát triển.
Lãng phí thế này, khổ dân thôi.
      12/6/2013

-----------

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét