Thứ Hai, 18 tháng 1, 2016

VẪN MÀY HẠI TAVẫn mày hại ta xưa nay
Nhưng thủ đoạn lại mỗi ngày hiểm sâu.
Ác tâm vốn đã từ lâu
Phá ta tất cả trước sau là Tàu
***
Tuồn hàng lậu, mua móng trâu
Trên cạn lấn mốc, biển sâu lưỡi bò
Đầu độc từ quả từ hoa
Ruột lợn vi rút, vịt, gà thối hư
Đồ ăn, thức uống chẳng từ
Chúng cài những chất ung thư hại người :
Xu chiêng, quần áo, đồ chơi
Đèn lồng, bát đĩa, đến nồi nấu ăn
Phòng khám "bác sĩ không bằng"
Khuynh đảo tài chính nhà băng chúng vào
Chúng chẳng từ thủ đoạn nào
Nhưng thâm độc nhất đánh vào thiếu nhi :
Diệt từ trẻ nhỏ trở đi
Nam thì mất giống, nữ thì vô sinh
Ai biết nhỉ ? Ai làm thinh?
Cá nhân trục lợi, dân tình đắng cay
Chi nhân, chi diện thơm hay
Chi tâm lang sói quan thầy đều hôi
***
Muốn còn nòi giống ai ơi
Tẩy chay tất cả đồ chơi của Tàu !
  17/5/213