Chủ Nhật, 10 tháng 1, 2016

LỌI ÍCH NHÓM VÀ NHÓM LỢI ÍCH


Lâu nay ta thường nghe nói nhiều đến nhóm lợi ích và lợi ích nhóm. Vậy nhóm lợi ích là gì.
Điều đó có thể hiểu :
- Nhóm lợi ích là tập hợp những người cùng mục đích và cùng có chung lợi ích cá nhân, ngoài lợi ích chung của Đảng, của Nhà nước của nhân dân
Nhóm lợi ích ở Việt Nam hiện nay là một số ít người có khả năng chi phối, thao túng, điều khiển cán bộ quản lý, từ đó có những quyết định, chủ trương tạo ra “siêu lợi nhuận”, trước tiên cho "người đứng đầu" và cho các thành viên trong nhóm, bất chấp thiệt hại của của Đảng, Nhà nước và của nhân dân, của quốc gia dân tộc.
Những biểu hiện của lợi ích nhóm tiêu cực, đã được xã hội tổng kết thành các hành vi như “Chạy chức, Chạy quyền, Chạy chỗ, Chạy tội, Chạy tuổi, Chạy bằng cấp, Chạy huân chương”. Và dư luận xã hội đã tổng kết: muốn có chức quyền, lợi ích phải có “Tiền tệ, Quan hệ, Hậu duệ, Đồ đệ và cuối cùng mới là Trí tuệ”

Bản chất của mối quan hệ “bao che, tiếp tay, bảo kê” đó là gì? Chính là sự câu kết và phân chia chức quyền, lợi ích giữa những người có nhiều tiền và những người có quyền lực về chính trị .
Liên hệ quanh ta, sự câu kết nhóm thường là những người quan hệ anh em, dòng họ, cùng địa phương. Đặc biệt họ liên kết các Đại gia, doanh nghiệp giàu có với nhau để dùng tiền chi phối xã hội. Phân chia ngôi thứ, chia nhau nắm giữ quyền hành trong bộ máy, hay câu kết bằng con đường Kết Thông gia với phe cánh khác, có trường hợp áp đặt, tạo bè để thâu tóm quyền lực lâu dài.
Họ núp dưới danh nghĩa bộ máy như "Tập thể Lãnh đạo, Quản lí ", mà ta quá rõ đó là những ai ! Thực tế đó là gia đình trị. Họ làm quan liêu bộ máy, để bảo kê, tạo điều kiện cho nhau tham nhũng. Dùng ngân sách nhà nước thanh toán cho tiêu dùng phục vụ nhu cầu cá nhân và gia đình. Nhất là trong xây dựng cơ bản, thông qua các dự án xây dựng, cấp đất cho doanh nghiệp, cho chi phí bộ máy, (thực chất là tiếp bạn bè là các đại gia đến ăn chơi, khoe khoang hoành tráng) để lại nợ xấu cho nhà nước
Nguồn kinh phí tất cả đều từ ngân sách, từ tiền thuế của nhân dân và đóng góp của doanh nghiệp, thế nhưng đã lấy tiền từ ngân sách núp dưới hình thức "cấp kinh phí hoạt động cho cơ quan lãnh đạo" thì ai kiểm tra, lại càng không có ai giám sát nữa. Họ còn bảo kê cho doanh nghiệp ruột buôn lậu, chỉ định thầu, trúng thầu...  Thao túng cho người thân, phe cánh làm sai.
Trong quan hệ của họ, chủ yếu là móc nối với các Đại gia, liên minh kinh tế qua các dự án và "mượn danh các thủ lĩnh Chính trị" làm bình phong, loè người để tiến thân và dễ bề tham nhũng.
Đáng sợ nhất là khi “nhóm lợi ích” len lỏi vào đời sống chính trị. Ví như chuyện bỏ phiếu bầu bán trong Đại Hội, kéo bè kéo cánh trong sắp đặt bố trí ghế cán bộ, được núp dưới dạng "Tập trung dân chủ", mà thực tế con cháu, phe cánh bầu cho nhau, mà kết quả là phe đông cháu con sẽ thắng
Nếu để “lợi ích nhóm” chi phối thì người tốt, có năng lực, đủ tiêu chuẩn... chưa chắc phiếu đã cao, thậm chí ngược lại và không được bố trí đúng năng lực sở trường.
Khi nhóm lợi ích lại do kẻ đang nắm giữ quyền lực chính trị cầm đầu thì càng nguy hiểm . Chúng lái cả tập thể đi chệch hướng, hiểu sai làm sai Nghị quyết của Đảng về công tác cán bộ, nhằm đưa người thân vào ghế lãnh đạo, câu kết với nhau, câu kết với cơ quan nhà nước để điều chuyển người trung thực, có năng lực đi nơi khác. Đồng thời tìm mọi cách để bổ nhiệm con, em của kẻ cùng phe nhóm, dựng lên một ê kíp lãnh đạo con cháu kiểu tầm gửi, không có trong quy hoạch, loại cán bộ" Một đêm thành lãnh đạo"!
- Có trường hợp để đạt ý đồ họ phải chuyển dịch từng vị trí. Chủ yếu chuyển cán bộ đang ở các nơi có quyền lực kinh tế, bổ nhiệm họ lên vị trí có chức danh oách hơn, cao hơn nhưng ít thực quyền, ngồi chơi xơi nước và họ tìm cách bố trí cháu con thay thế, tính kế cài cắm lâu dài.
Để đảm bảo an toàn cho cả nhóm, chủ trương của họ là thao túng, chi phối quyền lực của Đảng và nhà nước. Muốn vậy họ phải lợi dụng sự hám lợi của một số cán bộ cấp trên, tiếp nhận con cháu, người thân của họ vào làm việc hoạc bổ nhiệm làm lãnh đạo, để họ " Há miệng mắc quai", lơ đi cho chúng làm sai.
Tất cả những vấn đề đó đều bắt nguồn từ mục đích kinh tế cho nhóm lợi ích cả trước mắt và lâu dài
Để  ngăn chặn và loại bỏ nhóm lợi ích không gì khác chúng ta phải nắm vững đường lối chủ trương chính sách pháp luật của Đảng và nhà nước, để hiểu đúng làm đúng. Thực hiện đúng phương châm "Phát triển kinh tế là trọng tâm, xây dựng Đảng là then chốt" mà công tác xây dựng Đảng, thì trọng tâm là công tác Tổ chức cán bộ, công tác Quy hoạch đào tạo, bố trí, sử dụng cán bộ lãnh đạo quản lí các cấp giữ vị trí then chốt của then chốt.
Hiểu về nhóm lợi ích và lợi ích nhóm để chúng ta thấu hiểu bản chất của chúng. Vạch mặt, chỉ tên kẻ tham nhũng, núp danh trong hệ thống chính trị và bộ máy công quyền, góp phần làm trong sạch lành mạnh bộ máy .
  Ngày 24/8/2015
"Về nhóm lợi ích"

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét