Thứ Bảy, 16 tháng 1, 2016

CHỢ CHIỀU
Chợ chiều kẻ bán người mua
Qua loa chiếu lệ cho vừa lòng nhau
Thời cơ vơ váo cho mau
Nợ nần để lại, khóa sau kệ đời
Chỉ còn mỗi buổi này thôi
Tiền thầy bỏ túi, xong rồi mặc bay
"Năm năm mới bấy nhiêu ngày..."
Chợ chiều là thế...việc này xưa nay...!
21/5/2015

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét