Thứ Năm, 7 tháng 1, 2016

HÃY CẤT DÙM TÔI

Tôi xin người !
Đừng nói với tôi
Những cao siêu, triết lý dạy đời
"Giữ khí tiết..., vì dân, vì nước"...(1)
Đời dạy tôi, đã quá đủ rồi !

***
Tôi xin người, đừng mê hoặc tôi
Hào quang xa ở tận chân trời
Mà gần lắm, những điều đơn giản
Kế sinh nhai của triệu cuộc đời
***
Tôi xin người
Hãy cẩt hộ tôi
Giáo lý thánh nhân nếm đủ rồi
Chiếc bánh vẽ, cầu vồng bảy sắc
Lời gió bay, nhạt thếch đầu môi...
***
Chỉ xin người hãy dạy chúng tôi
Cách làm sao giàu được như người
Khi vai mình đang mang túi bạc(2)
Phải quấy gì người khác nghe thôi
***
Tôi xin người hãy cất dùm tôi...

Tháng 5/2015
(1) FB răn đời "Mong em hãy giữ vững khí tiết..." !
(2) Vai mang túi bạc kè kè
Nói láo nói khoác người nghe rầm rầm ! 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét