Thứ Bảy, 16 tháng 1, 2016

NHẤT HÀNG QUAN THAM
Bao tiền ông cuỗm vào tay
Mà chưa thoả mãn dạ này tham lam.
Tiền dự án, tiền các quan
Tiền lo việc, kẻ cơ hàn đút cho
Tiền bán chức, ông hời to
Bất nhân ở chỗ đút đưa  dễ dàng
Là quà, tiền bạc hay vàng
Đưa là ông nhận (Hứa han ông lờ )
Người đút, thấp thỏm, đợi chờ
"Khuynh gia", để thắng là nhờ tiền hơn
"Bại sản", thua, ngậm bồ hoàn
Đòi tiền, liệu có bắc thang hỏi trời.
Dân dại tiền mất, quan sơi
Bao người mất của ngậm ngùi đó thôi
Kì này ông sắp nghĩ rồi.
Chợ chiều, bán ghế cho người hám sang
Đô la, tiền Việt, bạc vàng...
Ông ôm về tất, nhất hàng quan tham !
13/6/2014

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét