Thứ Năm, 17 tháng 3, 2016

TRÔNG NGƯỜI MÀ NGẪM ĐẾN TA"Tể tướng Lưu Gù"
Chỉ có trong dân gian.
Còn Hoà Đại Nhân bằng xương bằng thịt.
Tính cách Lưu Gù ai ai cũng thích
Cuộc đời ông thanh bạch đến thương.
Nhưng cũng chỉ thế thôi.
Chẳng ai theo ông để khổ luỵ đủ đường.
Như đời quan trường,lên voi, xuống chó.
            * * *
Hoà Đại Nhân sống đời giàu có.
Hơn cả vua
Tuy ai cũng khinh thường...
Nhưng mặc thiên hạ chê cười
Ông vẫn sống đế vương.
Bởi ông nghĩ :
"Chết vì đói, khát, gió sương...
Chứ nào ai chết chỉ vì bị khinh bỉ.
Thì nặng lòng chi
Ta cứ sống cho ta."
              * * *
Đó là chuyện xưa
Tận bên nước Trung Hoa
Còn chuyện ở ta
đâu là xa lạ.
Kẻ xu nịnh
Ở đâu cũng đều thế cả
Luồn cúi cấp trên
hách dịch kẻ dưới quyền.
Núi bạc, đồi tiền.
Nhân cách vẫn thấp hèn là vậy.
***
Đời thế đấy.
Bụng đầy dao găm
vẫn nói ngọt đầu môi.
Như cặp bài trùng
Chú chú, tôi tôi.
Kẻ trơ tráo
người cúi luồn thế cả
Bởi ngưu thì tầm ngưu
mã thì tầm mã...
Dù nước láng giềng hay ở quanh ta
Kiểu người như Hoà Đại Nhân
Đâu là chuyện lạ nước nhà
    4/8/2013

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét