Thứ Sáu, 18 tháng 3, 2016

CẢM TÁC


ĐỪNG HÒNG THÔN TÍNH VIỆT NAM TA
LẤY THỊT ĐÈ NGƯỜI
DẪU MỘT THỜI
TỪNG CÓ TRONG TAY
TRẦN ÍCH TẮC !
TỪNG NGHÌN NĂM
CHÚNG MÀY ÁP ĐẶT
ĐỘC ÁC
SÁT PHU
DÂM PHỤ...
ĐỐT SÁCH
XÓA NHÒA LỊCH SỬ
NHƯNG
DÒNG SỮA NÀY MẸ CHO CON BÚ
THÀNH MUÔN BÀ TRIỆU XỨ THANH
CƯỠI SÓNG DỮ
CHÉM CÁ KÌNH
CHẴNG CHỊU NGỒI NHÌN
KẺ HÈN NHÁT
LÀM TÔI TỚ GIẶC TÀU ĐÂU...
19/3/2016
 V V L


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét