Thứ Sáu, 4 tháng 3, 2016

MỪNG THỌ ANH

Anh bảy lăm rồi, em sáu hai
Chiến trường xưa anh giữ Gia Lai
Cổ Thành Quãng Trị em trấn ải
Tưởng đi tong cả chẳng còn ai

Ơn trời cái số hãy còn dài
Sống về được chúc thọ anh trai
Tân Tị là anh, mong khoẻ mạnh
Quý Tị rắn này cũng thọ dai
   4/1/ Ất Mùi

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét