Thứ Ba, 1 tháng 3, 2016

"TỰ HOẠI KHÓ GÌ "

Những năm trước Yên Định đã thực sự chuyển mình trong công cuộc xóa đói giảm nghèo, để nhanh chóng hội nhập cùng bè bạn gần xa trong thời kì công nghiệp hóa hiện đại hóa Nông nghiệp nông thôn. Có kết quả đó là do Yên Định đã thực hiện đúng phương châm "Phát triển kinh tế là trọng tâm, xây dựng Đảng là then chốt. Lấy việc" đổi điền dồn thửa, bê tông hóa mương máng và nhựa hóa đường giao thông nông thôn làm điểm nhấn, làm khâu đột phá". Thực hiện đúng lời người xưa dạy": Huy động sức dân để phục vụ cho dân, nhưng biết khoan sức dân. Lấy sản xuất lương thực làm trụ xoay để dân no ấm trước tiên  ".
 Do đó huyện đã thành công trên nhiều lĩnh vực.

Những năm gần đây, do quá nặng lo thực hiện các dự án công nghiêp, đất đai trên con đường đô thị hóa. Nôn nóng xây dựng nông thôn mới bằng mọi giá, nên để lại nợ nần nặng nề. Nhiều tiêu chí chỉ nặng hình thức, đời sống nhân dân vẫn chưa được chăm lo đúng mức. Trong đó đặc biệt vấn đề Môi trường, nếp sống văn hóa và trật tự trị an. Bài viết này chỉ nêu một khía cạnh nhỏ và cách giải quyết về vệ sinh gia đình có thể là một điểm nhấn hay đột phá chăng.
Mong được những nhà có trách nhiệm và bạn đọc cùng quan tâm...

TỰ HOẠI" KHÓ GÌ...!
Thôn quê liên xã, liên hương.
Văn minh khi có con đường bê tông.
Tưới tiêu, mương máng nội đồng.
Nhà cửa hè mát, mùa đông đỡ hàn.
Riêng "Vệ Sinh", nhiều băn khoăn.
Môi trường ô nhiễm, xin bàn mấy câu :
"Đại tiện"truyền thống từ lâu.
(Cái hố, cây gỗ làm cầu bắc qua ).
Mùi xú uế, bám thịt da.
Rồi thì ruồi nhặng vào ra hải hùng.
Ai lo Nam Bắc Tây Đông.
"Hố Xí Tự Hoại", lại không thấy bàn.
Nào Thôn, nào Hội, nào Đoàn.
Ngần ngại gì nữa, hay còn đợi ai?
- Bể Pốt khoảng hai mét dài
Hơn ngàn viên gạch, với vài tạ xi.
Mấy chục cân sắt, khó gì.
Xây tường, đổ đáy, rồi thì láng thôi.
- Máy bơm, bồn chứa mua rồi
- Giếng khoan, toalet, đổi đời thôn quê...
Mỗi khi đi làm đồng về.
Bật vòi sen tắm, hả hê tấm lòng.

      * * *
Không làm, ngồi ước mất công.
Hệ thống Đoàn thể hãy cùng nông dân.
Mặt Trận nòng cốt toàn phần
Phối hợp vận động từ gần đến xa.
Tuyên truyền cho bà con ta.
Cách làm, hình thức, ích nhà, lợi thân .
Kinh phí "chơi hội", trả dần...
Như kiểu cuốn chiếu, toàn dân cùng làm.
Chính sách vay vốn ngân hàng.
Đấu mối trách nhiệm, họp bàn kì thông.
Thực hiện "Chính sách Tam nông".
Cái hố "Tự Hoại ", nghĩ không khó gì.
 Tháng 7/2013
Trong XDNT mới

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét