Thứ Tư, 2 tháng 3, 2016

GIẤC MƠ MÙNG 8 THÁNG 3
Mùng 8 tháng 3
Những bó hoa,
những gói quà
Những lời ngợi ca có cánh
Chị em vui
Đôi mắt ướt long lanh
***
Phụ nữ
một phần hai nhân loại
Đa số hãy còn khổ quá
Công việc,
Gia đình
Bộn bề
Vất vả
Khổ một đời hoa
***
Mùng 8 tháng 3
Mong uớc nhà nhà thuận hoà
Bình đẳng yêu thương
Không ai coi thường, ngược đãi
Khi ngủ mơ hoa
Tỉnh dậy thấy là sự thật...
    7/3/2014


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét