Thứ Sáu, 4 tháng 3, 2016

THOẢ LÒNG MONG ƯỚC

(Tặng làng tôi xong nhà VH)
Thoả lòng mong ước bấy nay
Ngôi nhà Văn hoá được xây xong rồi
Vẫn trên đất cũ bao đời
Hướng nhà giờ trở lại nơi hướng đình
Đó là quy luật, là văn minh

Để làng Tố Phác hồi sinh mạnh giàu
Nhiều niềm vui, bớt thương đau
Để cho các thế hệ sau trưởng thành
Đi ra bằng chị bằng anh
Kinh tế phát triển, gia đình bình yên
Sống khoẻ, tuổi thọ tăng lên
Lòng người đồng thuận thần linh hài lòng
***
Việc làng việc xã việc công
Quy chế dân chủ tâm đồng cùng nhau
Nhà Văn hoá bao công  lao
Người người, dòng họ trước sau giữ gìn
Đoàn kết, nếp sống văn minh
Môi trường lành mạnh, giàu mình ai đâu
Một ngựa ốm, đau cả tàu
Tôn trọng pháp luật nhắc nhau mà làm
Ngôi nhà văn hoá khang trang
Hân hoan cùng với cả chung vui
2/1/2015

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét