Thứ Tư, 30 tháng 3, 2016

ÔNG TRÊN TRỜIỞ tít trên cao nhìn nào thấy
Ngu ngơ nên hỏi mấy câu này
Làm đúng quy trình ai bảo chạy
Của trời, người bán, lạ xưa nay

Những ai biết nhỉ....
Ông chẳng hay !
Cứ như mê ngủ giữa ban ngày
Thị trường ai oán sao và vạch
Chức quyền ai chạy, hỏi ai hay ?

Chắc bọn thù địch núp đâu đây
Phao tin đồn nhảm nói bậy này
Bộ phận không nhỏ
tìm không thấy
Chúng chết hết rồi
Tuyệt vời thay !
25/3:2016

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét