Thứ Ba, 8 tháng 3, 2016

LẦN ĐẦU TIÊN KHAI THẬT


Rằm  tháng 7 "xá tội vong nhân"

Chút lễ mọn xin cúi đầu khai thật
Để cầu mong Trời, Phật độ trì cho
Lời kẻ ăn năn, tự thú trước cửa Chùa
Với tổ chức, với nhân dân 
tôi đã chót dối lừa
Vì tuổi  Mão 
nhưng  khai là tuổi Ngựa
Với tham vọng làm thêm nhiệm kì nữa
Việc nhà xong, yên trí nghỉ là vừa

Mơ ước thành rồi
Dẫu đầu hói, tóc thưa.
Bệnh tật dấu lâu nay, bây giờ trỗi dậy
Đi đó đi đây, tìm thầy chữa chạy
Chân chậm, mắt mờ, mỏi cả hai tay

Thuốc bắc, thuốc nam, rồi lại thuốc tây..
Ngoại trú nơi xa, chữa trị dài ngày
Người vẫn mệt, cổ nhăn nheo trông thấy..
Khai ít tuổi rồi, sao cứ già làm vậy

Yếu sức rồi, tôi nhờ cửa Chùa đây
Hãy giúp cho tôi trẻ lại tháng ngày
Chút lễ nhỏ xin hai tay dâng Phật
Lần đầu tiên khai thật tuổi sinh này
  Tháng 7 mùa Đại hội

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét