Thứ Sáu, 4 tháng 3, 2016

TRẢ LẠI HƯỚNG ĐÌNH
Quan hộ giá Vũ Đình Tương
Cùng hào kiệt bốn phương
Giúp Vua Lê đánh giặc
Khi khải hoàn ca
Được vua ban đất
Ven sông Bồng Nga
Lập ấp Tố Phác Định Hoà
Và đất này mãi mãi là đất của ông cha
***
Cùng chung khu Điện Thừa Hoa
Nơi thờ công đức của bà Ngọc Giao
Tố Phác, mãnh đất anh hào
Địa lính nhân kiệt với bao miếu thờ
Nhớ xa xưa thuở vừa lập ấp
Dân cư thưa có mấy mươi nhà
Trãi bao năm tháng trôi qua
Lấy chồng, cưới vợ ...thế là làng đông
Cuộc sống qua biết bao biến động
Đến đời Lê Chiêu Thống vận suy
Nguyễn Huệ đuổi giặc Thanh đi
Giang sơn đến tận biên thuỳ Quảng Tây

Thuở đất nước về tay Nguyễn  Ánh
Mười ba  đời Vua Nguyễn chia  danh
Hết Tàu, Tây đến tranh dành
Việt Nam từ đó trở thành vong nô
Vũ Tộc Tố Phác cơ đồ
Phát triển, còn mất, tự lo cho mình
Bộ máy quan lại triều đình
Ông Cựu, ông Lý dân mình mà ra
Phép vua cùng với lệ nhà
Dẫu quan nhà nước nhưng là cháu con
Tôn ti, giữ nếp vàng son
Đền thờ miếu mạo vẫn còn hiển linh
Cây đa, bến nước ân tỉnh
Thần hoàng chung, mọi gia đình trong thôn
Vui cùng vui, buồn cùng buồn
Máu trên nhỏ dưới, cháu, con một nhà
Hân hoan tràn ngập tiếng ca
Buồn đau, mất mát, xót xa chia đều
Làng hoà thuận biết bao nhiêu
Người trên, kẻ dưới chẵng điều thị phi
Định Hoà "không Nhất thì Nhì"(1)
Đã dân Tố Phác kém gì ai đâu
Người xinh, đất lại đẹp giàu
Làm bao kẻ khác trong đầu ước mơ
***
Rồi tháng Tám rực cờ Cách mạng
Cả làng đi theo Đảng một lòng
Phá Cầu Si cùng lập công(2)
Trẻ già bước dưới cờ hồng tiến quân
"Chín năm kháng chiến thánh thần
"Điện Biên toàn thắng có phần dân đây
Lãnh đạo từ chính đất này
Vũ Kim Sơn với Kim Cầu đầu tiên(3)
Anh em tiếp bước đi lên
Ngân hàng cán bộ ghi tên quê mình
Vũ Bão, Vũ Kí, Vũ Ninh...
Trưởng thành nhờ có uy linh thần hoàng
***
Khi Tổ Quốc miền Nam giặc chiếm
Tiếng súng xa kêu gọi trận tiền
Cùng quân dân cả hai miền
Điệp trùng lớp lớp thanh niên quân hành
Chí rèn trong lửa chiến tranh
Trai làng Tố Phác gác dành việc riêng:
Vơn, Quê, Xum, Thứ, Nẵm, Xiêng ..
Khắc ghi lời của đất thiêng ân cần
Đạo, Liễn, Tuấn, Luỹ, Quảng, Ân
Luận, Lẫu, Thắng, cũng góp phần lập công
Hậu phương, tiền tuyến chung lòng
Xuyến,Toan,Chanh , Đức, Xoan, Toàn thoát ly...
Ghi công Tố Quốc khắc ghi
Vũ Bang, Vũ Bạn, Vũ Quy, Vũ Toàn
Đau thương lòng mẹ héo mòn
Quê hương Tố Phác mong còn hội sinh
    * * *
Tố Quốc hoà bình thống nhất
Đất nước vào công cuộc dựng xây
Cháu con trên mãnh đất này
Như Rồng vùng vẫy, đủ đầy trời mây
Dân làng Tố Phác từ nay
Đất đai tài sản chung tay góp cùng
Làm ruộng ăn điểm, tính công
Kẻ ghen nhìn đất ven sông bảo nhàn
Lấy cớ đất của toàn dân
Hợp tác chia hết cả phần trong thôn
Phá miếu mạo, san lăng, cồn
Chặt vải, đốn vối lấp luôn bến hà
Có kẻ cõng rắn cắn gà
Tiếp tay lấy đất ông bà đem chia
Mất đất thì ra Đá Bia
Chết xưa Cồn Cát, nay rìa đồngNga
Ruộng gần, giờ phải làm xa
Lấn thôn, lấn cả bãi hà, bãi lăng
Đình làng xưa, bị san bằng
Hướng cũ thì bỏ lấy đằng Bắc xây
Cán bộ ai dạy bài( bây
Chọn lấy phương Bắc để quay hướng đình
Coi thường đến cả thần linh
Để đau thương để tội tình dân đây
Tay mình lại tự chặt tay
Cháu con mà phá làng này mới đau
Chỉ mấy tháng chứ bao lâu
Phá đình, đổi hướng, thương đau cả làng
Trong thôn bao nhà chịu tang
Nỗi buồn phủ kín cả làng hỡi ôi
Chết toàn tuổi trung niên thôi
Rồi thì bệnh tật đôi người thần kinh
Ngồi ngẫm mà giật cả mình
Người xấu bảo "tại hướng đình mà ra"
Sống trên đất của ông bà
Họ Vũ nằm giữa, cựa là tróc vây
Kẻ xa nam, bắc, đông, tây
Trong không dây nối, đất này suy vong..
***
Muốn cho thôn xóm thêm đông
Cả làng quyết chí làm xong ngôi đình
Họ nào giờ cũng làng mình
Vũ, Ngô, Nguyễn,  Phạm... nghĩa tình cả thôi
Có trên dưới, có đầu đuôi
Chung làng Tố Phác chiếc nôi ân tình
 Đồng tâm chung sức xây đình
( Là nhà Văn hoá ) tận tình với quê
Hướng ngày xưa phải quay về
Tương lai mới có, làng quê mới giàu
Dân làng mới hết ốm đau
Hướng Đình trả lại, bảo nhau mà làm !
   12/212.
(1) Tên hai làng của xã Đ/ Hòa
(2) Cầu trên QL45 ngăn quân Pháp năm 1945
(3)Vũ Kim Sơn Bí thư CTXNK Hải Phòng những năm 1955-1960
Vũ Kim Cầu Phó Bí thư HU Mường Khương

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét