Thứ Hai, 28 tháng 3, 2016

TÔI ĐI HÀ NỘI
Ngày mai này tôi đi Hà Nội
Con gái bảo vệ Thạc sĩ rồi
Đủ lông cánh chúng đâu cần bố
Lấy cớ mình "đi chơi Thủ Đô "!
( Hì, hợp pháp mà ! )

Thời buổi này nâng cao trình độ

Thạc bây giờ, mấy ai tung hô ?
Nhà tuy nghèo, nhưng con hiếu học
Thiếu tiền tiêu mua sách hàng bồ 

Con với cái
Sao y trang bố... ( hừ ) 
Lắm chữ mà túi rỗng vàng, đô 
Đói miếng ăn giàu tình giàu nghĩa
Sống chân thành bè bạn hoan hô.

Thế là tôi được về Thủ Đô 
Vui cùng con, được dạo Bờ Hồ
Bạn blog, lòng thành cáo lỗi
Hương Cau2, đi chơi Thủ Đô.
 29/11/2012

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét