Thứ Ba, 16 tháng 2, 2016

VUI THẾ ĐỦ RỒI


Đã qua cái Tết dài ngày
Qúa vui đến mãi hôm nay chưa làm
Vẫn là đi đến cơ quan
Nhưng để chúc tụng, để còn lai dai
Cho rằng tháng rộng ngày dài
Bây giờ mới nửa tháng hai vội gì
Thời gian vùn vụt trôi đi
Kế hoạch còn đó, việc thì chồng nhau

Nông dân đồng ruộng hoa màu
Công nhân tất bật, ngập đầu chỉ tiêu
Cán bộ hội họp vẫn nhiều
Giao ban, đánh giá...bao nhiêu cuộc rồi
Tình hình chỉ chừng ấy thôi
Lấy cớ Tết nguội, tìm lời nịnh nhau
Họp về Tết, kết thúc mau
Tổ chức sản xuất hàng đầu ai ơi ...
"Tháng Giêng ăn chơi", xưa rồi
Lao động, làm việc ấy lời nhắc nhau !
       21/2/2013

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét