Thứ Bảy, 20 tháng 2, 2016

BẾN THUỶ MỘT MÌNH


( Hoạ lại thơ Bến Thuỷ  của TC)
Ta về Bến Thủy một mình
Bâng khuâng để nặng mối tình cho ai
Chẵng quên nổi nước Đồng Nai
Càng day dứt nhớ buổi mai Cửa Lò

***
Bến Thuỷ mùa lũ nước to
Nhớ lần ai đã cùng qua Hoàng Muời
Quẻ gieo : Bên nhau cả đời .
Mà giờ đơn lẻ tình rồi phôi phai
"Bao giờ cạn nước Đồng Nai
Câu thơ còn đó dám sai tấc lòng
Nếu không nên nghĩa vợ chồng
Tình ta vẫn mãi như dòng sông đây "
Sông Lam vẫn cứ vơi đầy
Càng thêm day dứt những ngày  đã qua...
***
Giờ đây Bến Thuỷ mình ta
Nhìn dòng nước chảy sót xa nỗi niềm
Giá  như ngày ấy nghe em
Thì bây giờ đã nên duyên vợ chồng
Giá đừng lận đận, long đong
Thì duyên trời đã tơ hồng cho nhau
Giá mà  chẵng vì đâu đâu...
Để rồi Bến Thủy sông sâu lỡ đò...
Thế là chẵng bén duyên cho
Giờ nhìn Bến Thủy ngẫn ngơ chạnh lòng ...
Về đi Bến Thuỷ vẫn mong...
               23/3/2011

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét