Thứ Ba, 23 tháng 2, 2016

THAM NHŨNG CHẾT RỒI

Mừng nay"tham nhũng đã chết rồi"
Tìm hoài nỏ thấy ở hai nơi (1)
Như thế ai người không phấn khởi
Tham nhũng từ nay chết thật rồi..!
 ***
Tham nhũng chạy về nông thôn thôi
Để giờ chúng nó đổi cách chơi
Trưởng, phó, thấp cao mua bán cả
Hợp đồng, tuyển dụng... giá gấp đôi
***
Tiêu cực giờ đây cũng thức thời
Thị trường mua bán ngã giá thôi
Nhưng dù chúng có trăm nghìn kế
Cũng không tránh khỏi bởi lưới trời
 4/3/2013
(1) Hà Nội, Tp HCM báo cáo "không phát hiện ra tham nhũng"

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét