Thứ Tư, 17 tháng 2, 2016

CẨU VÀ NGƯỜI CẨU

Ăn cơm của chủ
giữ nhà
Ngày đêm, mưa nắng lơ là gì đâu
Bây giờ già cả ốm đau
Vẫn tình vẫn nghĩa
trước sau trung thành
Sống không đội lốt, mượn danh
Sang, hèn thờ chủ
trung thành.Thế thôi
***
Kiếp Cẩu mà nặng tình người
Người không bằng Cẩu
Để đời cười chê .
02/2014

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét