Thứ Sáu, 19 tháng 2, 2016

VÀNG LÀ VÀNG ƠI !
" Quý như vàng " người Việt Nam ta
Dành dụm lo một tí giữ nhà
Phòng đau yếu hay khi hoạn nạn
Dành cho con khi lấy chồng xa

Đôi hoa tai từ thuở ông bà
Tài sản chung quý nhất cả nhà 
Có tí chút yên tâm trong dạ 
Đúng là vàng " tiên phật" đời ta

Thế mà giờ mấy ông Cuốc ra
Vàng trong dân tụt giá...! Cha chà ! 
Dân đã cực giờ càng cực quá
Khổ với vàng, khổ với đô la

Nghỉ làm sao ích nước lợi nhà
Đừng làm gì để dân khổ nhá
Bởi dân làm nên cả Quốc gia ! 
***
Vàng ơi vàng ...
Vàng cả mắt ta ! 

Vàng thần tài 17/2

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét