Thứ Năm, 11 tháng 2, 2016

NẮNG ẤM RA ĐỒNG
Rét đậm, rét hại dài ngày
Giờ thì chấm dứt, hôm nay ấm rồi
Râm ran tiếng nói tiếng cười
Vẫn vui như Tết, quê tôi ra đồng
***
Bao ngày chống đỡ gió đông
Che chắn, chăm sóc,  mạ không chậm thì
Nắng rồi, lại như mọi khi
Chiêm xuân tất tả lại đi ra đồng
Để có mùa lúa trĩu bông
Trải bao vất vả gieo trồng hôm nay
Hỡi người xe sịn, rượu say
Nghĩ gì trên cánh đồng này hộ dân!
      02/01/2016

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét