Thứ Hai, 22 tháng 2, 2016

GIỮ CHÁU TRÔNG NHÀ
Về hưu giữ cháu, trông nhà 
Ấy là hạnh phúc tuổi già của tôi
***
Nghĩ thương bà xã quá thôi
Vẹo sườn bế cháu mỏi rời chân tay
Cho ăn dễ hết nửa ngày
Nỉ non doạ dẫm còn bày trò chơi
Người dưng kẻ lạ doạ rồi
Rậm râu sâu mắt cháu thời coi khinh
Bữa ăn làm tội làm tình
Mà cả thiên hạ đâu mình cháu tôi

***
Ông làm ngựa để cháu chơi
Bà kể Tấm Cám thị rơi bị bà
Chuyện chú Cuội với cây đa
Ngựa sắt Thánh Gióng với là Thạch Sanh
Chuyện Sơn Tinh, chuyện Thuỷ Tinh
Đại vương Cường Bạo nghĩa tình trước sau
Cóc kiện trời thuộc làu làu 
Vừa kể câu trước câu sau "biết rồi "
Hát hò muốn hết cả hơi
Đã không chịu nín mà thời làm hơn
Cho ăn được nửa bát cơm
Ông bà với cháu mệt hơn đi cày
Kể chuyện kể hết cả ngày
Cười vui một lúc chán ngay lại hờn
***
Nàng Bạch Tuyết, Bảy chú lùn
Chuyện về con cáo với chùm nho xanh
Hòn vọng phu, Ala đanh
Bánh trưng thả lợn thả hành vào trong
Chuyện Cây khế, chuyện Quạ công
Bao chuyện kể hết vãn không hài lòng
***
Già mà trông trẻ chẵng xong
Thật vô tích sự cả ông lẫn bà ! 
     6/2010

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét