Thứ Ba, 16 tháng 2, 2016

SỰ LỰA CHỌN CUỐI CÙNGĐất nước này đã hơn 4 ngàn năm
Từ thuở Cha Lạc Long Quân- Mẹ Âu Cơ
dẫn đàn con lên ngàn, xuống biển
Đi mở cõi, đảo xa nào chẳng đến
Gìn giữ biên thuỳ mòn đá núi in chânLưng tựa Trường Sơn
mắt dõi biển đông
Ngăn bão giông
Chống giặc tràn phương Bắc
Dựng, giữ nước 
bốn ngàn năm oanh liệt
Diên Hồng núi sông tiếng"Sát Thát "lưu truyền
Lãnh thổ là thiêng liêng.
Lãnh hải chủ quyền, giặc kia không thể chiếm
Biên giới núi cao hay trùng khơi sóng vỗ
Đổ máu bao đời chống giặc xâm lăng
Ta vẫn Việt Nam
đạo lý, nhân văn
"Lấy trí nhân thay cường bạo "
Đối thoại, khoan dung
hoà hảo với láng giềng
***
Trời biển của ta
giặc cuồng điên đến chiếm
Khiêu khích hàng ngày
Mình một nhịn
mong được chín điều hay
Bởi hiểu lắm
đạn bom là máu chảy
Nhưng giặc kia
chúng nào có thấy
Lấy thịt đè người
cậy nước lớn xuống tay
Đặt giàn khoan.
Đánh đập ngư dân
cướp cá, phá thuyền...
Tham vọng chiếm Biển Đông
coi thường cộng đồng Quốc tế
Con giun xéo lắm cũng quằn
Mọi sự vật sức chịu đều giới hạn
Ta muốn hoà bình
giặc kia dùng súng đạn
Chúng đang ép ta 
đến sự lựa chọn cuối cùng .
Ngày 6/6/2014

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét