Thứ Bảy, 20 tháng 2, 2016

BẾ CON ĂN MÀY
Ăn mày xưa
Gậy trong tay
Áo quần rách rưới, mặt gầy, chân teo
Đói ăn, nhà lại quá nghèo
Gặp ai tay ngửa, mắt nheo, lệ tràn
Liêu xiêu bóng miệng khàn khàn
"Ăn mày ", hai tiếng muôn vàn đắng cay

***

Tháng trước con gái về đây
Sinh cháu về ngoại, tháng này thứ Ba
Tục lệ ăn mày quê ta
Để cho cháu bé ngoan mà lớn mau
Thật tình nào phải nghèo đâu
Lấy may, vì thế dắt nhau ăn mày
Xóm giềng, cô bác đều hay
Nào tiền nào gạo cả ngày người cho
Râm ran vang tiếng chuyện trò
Tiếng cười đầy ắp, chan hoà niềm vui
***
Ấy là nghèo ăn xin thôi
Đói mà vẫn sạch, rách thời cho thơm
Chỉ bọn tham nhũng vô ơn
Hành vi hèn hạ tệ hơn cướp ngày
Lương tâm chẳng bằng ăn mày
Chúng nó vơ vét cho đầy túi tham
Vợ con ăn chơi nhác làm
Nông dân vất vả muôn vàn cực thay
Cướp ngày túi chúng mau đầy
" Ăn mặn khát nước "
câu này nhớ cho !
          12/8/201212

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét