Thứ Tư, 17 tháng 2, 2016

KHUYẾN HỌC LÊN VÙNG CAO !Ngày xưa chiếu bóng về xã
Như là chuyện lạ đó đây
Thế mà chúng tôi ngày ấy
Nôn nao chờ đợi cả ngày

Chỉ thương vùng cao ngày ấy
Không được xem chiếu bóng hay
Cũng như  ngày nay cũng vậy
Khuyến Học sao không lên  đây ?

Khuyến Học truyền thống nước này
Nam - Bắc  đó cũng như đây :
Tình Nguyện, ấy là Tự Giác 
Tự Tâm, nhiều ít đều hay..

Nhưng đem" PHÂN BỔ " là gay ! 
Dân chia theo đầu ruộng cày
Viên chức nhà nước thông lệ : 
Lại trừ vào lương tháng này 

Đồng bào vùng cao có thấy 
Khuyến học đi đó đi đây
Lào Cai, Sa Pa, Lũng Cú ...
Hoan hô Khuyến lên mãi đây

Một xe mấy vị quan lại
Du xuân đây đó dài ngày 
Tiền thì toàn dân đóng góp
Cho Khuyến đi đó đi đây

Ấy là " Ví dụ đâu ấy ... " 
(Chứ không ám chỉ ai đây )
Chỉ có "chủ nhân "mới thấy
Chắc gì "đầy tớ " đã hay !
Nhưng riêng " khuyến học phân bổ "
Xin đừng núp bóng, không hay ! 
              Tháng7/2012

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét