Thứ Năm, 15 tháng 12, 2016

TÌNH QUÊ ĐÂU CŨNG ĐEM THEO
( Tặng Đạo Lão Nông)
Đao binh chính chiến ngược xuôi
Mòn chân biên giới một thời gió sương
Bút nghiên Thương mại theo trường
Dùi mài kinh sử lập đường công danh
Ba chìm, bảy nổi mới thành
Dẫu đường đi vẫn thác gềnh chông gai
Thương trường đa trí, đa tài
Văn chương, thi họa, cùng ai sớm chiều
Tình quê đâu cũng đem theo
 Sắt son qua giọng hát chèo đam mê
28/11/2016

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét