Thứ Sáu, 16 tháng 12, 2016

KHÔNG RIÊNG NGƯỜI NÀO


Lắc tay, gật gật cái đầu
Tiếp theo cửa miệng đã câu bồ hoàn (1)
"Mừng ông hạ cánh an toàn"...
Như vừa thoát tội, tòa còn trong tâm
Mẻ nào mà mẻ chẳng ăn(2)
Tham nhũng bệnh đã đi căn lâu rồi
Không may, ít kẻ lộ thôi
Còn là dành để miệng đời phán soi
Câu chào, dẫu đó là vui
Người trung, nghe vẫn bùi ngùi trong  tim
Phải chăng thể hiện niềm tin
Bởi những lời chúc không riêng người nào
Trắng đen, bùn lẫn sang ao(3)
Như nhau chung một câu chào - Qúa đau !

9/10/2016
V V L
(1) Đắng như ngậm bồ hoàn
(2) Dân gian có câu"Mẻ không ăn mẻ cũng chết.."
(3) Lẫn lộn trắng đen, "Đánh bùn sang ao"

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét