Thứ Bảy, 17 tháng 12, 2016

MỘT NĂM VỚI BẤY NHIÊU ĐIỀU
Một năm, loáng cái hết vèo
Đi vào dĩ vãng những điều dở, hay
Ba trăm sáu mươi lăm ngày
Buồn, vui như hãy còn đây đủ đầy
***
Mỹ Đình sáng đỏ cờ bay
Thành công rực rỡ, chung tay khải hoàn
Con đường đi tới vinh quang
Gian nan luyện chí, thử vàng, thép tôi
Một năm cay nghiệt bởi trời
Trung lũ, Nam hạn, Bắc thời tuyết rơi
Một năm hệ lụy tại người
Nợ xấu, thua lỗ, biển, trời tai ương
Dầu khí, Ngân hàng, Công thương...
Những lợi ích nhóm, những phường nhũng nha
Tiết kiệm, chủ bảy, khách ba
Chuyện thật như bịa, như là tiếu lâm
"Bổ nhiệm nhiều Phó vì dân.."
Bốn tư lãnh đạo, không cần chuyên gia
Giáo dục, nhân cách cho qua
Nhầm lớp, bạo lực... xót xa cảnh nhà
Vui, buồn chuyện Fromo sa
Chọn cá, hay thép, tuỳ ta cả mà
"Tìm người tài, hay người nhà.."
Con cháu lãnh đạo, đâu mà lạ xa
Đều do Tổ chức đẻ ra
Qui trình, qui hoạch, đúng là chẳng sai
Cán bộ trẻ, con cháu ai ?
Vì người, sinh việc, cắm dài, cài lâu
"Ăn đủ thứ chẳng từ đâu..."
Nghĩ càng thấm thía, càng đau càng sầu !
Tức khí, nổ súng khử nhau
Mạng người cái kiến, con sâu rẻ bèo
Giết người vì chuyện đâu đâu
Đồng cảm dân Việt, hiểm sâu vẫn Tàu
Chỉnh đốn quyết tâm hàng đầu
Đừng mơ hạ cánh, chẳng đâu an toàn
"Trung ương IV, hy vọng hơn"
Dân mong, nên vẫn sắt son nguyện cầu
"Ổn định", tất cả như nhau
Lỗ hàng ngàn tỉ, lần sau sẽ giàu
Trọng án, chẳng để ngâm lâu
Điều tra chính xác, nhanh mau mở toà
Án oan sửa rồi sẽ qua
Đền từ ngân sách, người ta xá gì
***
Bao nhiêu việc nữa chưa ghi
Thiên hạ bia miệng. Sử thi khó bì
Một năm được, mất những gì
Táo còn tổng kết, đ đi Chầu giời !
17/12/2016

1 nhận xét: