Thứ Hai, 19 tháng 12, 2016

NGẪM VẪN CÒN ĐAU
Có chuyện tuy đã xa cũ
Nghĩ lại mà vẫn cứ đau
Bắt đầu, nơi "thượng bất chính"
Bí, Bí, nóng... "gạt tay nhau"...(1)

Không biết kiềm chế nên vậy
Già, trẻ đều ấm cái đầu
Phong thủy họ kiềng 36 (2)
Giao lưu, ngại chẳng đi đâu...

Quê nhà chịu bao hậu họa
Vì chẳng đoàn kết cùng nhau
Trải qua thăng trầm dâu bể
Xứ tôi mới ngẫng được đầu
***
Thạch Sanh ba năm đốn củi
Một giờ, thiêu trụi còn đâu
Ai đời, cam làm quýt chịu
Chủ khổ, vì Tớ choảng nhau

Đoàn kết bài học xương máu
Aó cởi, xin mặc lại mau (3)
Cứ để cảnh này diễn maĩ
Còn lâu mới ngẫng được đầu ...?
8/2016
(1) Không phải tát, "mà gạt tay quá mạnh"
theo cách nói thời hiện đại
(2) Đầu 36 là 9 nước mà họ vẫn ngại giao lưu
(3) Vạch áo cho người xem lưng...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét