Thứ Sáu, 16 tháng 12, 2016

QUYẾT CHÍ MÀ NÊN(Tặng các nhà DN bạn tôi)
Không bột vẫn gột thành hồ(1)
Thành công nổi nghiệp cơ đồ từ đây
Bạn tôi từ thuở trắng tay
Trí tuệ, lao động... mà nay nên giàu
Thân lươn bao quản lấm đầu
Ve chai, làm mướn, đêm thâu chong đèn(2)
Ở đời quyết chí thì nên
Nay thành tỉ phú có tên ba miền
Mừng bạn giờ hái ra tiền
Xiêng năng, từ thiện, chẳng quên dân cày
***
Bao kẻ tiền cũng túi đầy
Mua quan, bán ghế đó đây mà giàu
"Ăn đủ thứ, chẳng chừa đâu"(3)
Hoành tráng trên chính nỗi đau dân tình
Gian tham, chỉ biết lợi mình
Xe xang, biệt thự mấy dinh phố phường
Giàu do vơ vét quan trường
Công thần, ghi đá... coi thường nhân dân(4)
Dù cho giàu có vạn lần
Túi tiền đầy ắp, túi tâm rách mèm
20/11/2016
(1) Không bột mà gột nên hồ
Tay không mà nổi cơ đồ mới hay
(2) Ngày lao động, đêm chong đèn tự học
(3) "Ăn đủ thứ, không chừa thứ gì". Lời nguyên PCT nước NTD
(4) Tự vinh danh khắc tên trên cổng đá ...!Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét