Thứ Sáu, 16 tháng 12, 2016

GIÁ MÀ XẺ BẢY CHIA BA
Lâu rồi mới lại đi xa
Bộn bề trong dạ lòng ta rối bời
Bụng thì muốn được đi chơi
Lại lo 7 cháu, quê thời xa xôi (1)
Tiếc chừng nửa muốn, nửa thôi
Ao nhà quen lối, biển khơi chưa tường
Đi thì xôm tụ người thương
Đường xa không quản, coi thường gian nguy
Thương con, cháu chẳng được đi
Vắng ông bà nữa, làm gì được đây ?
Bỗng dưng khác hẵn thường ngày
Học hành, ăn uống, đủ đầy, đói no
Thôi thì trăm thứ phải lo
Dẫu rằng cũng chỉ lo bò trắng răng
Giá mà có phép cân đằng (1)
Chia ba, xẻ bảy mới hằng dạ an!
17/11/2016
(1) Cháu nội, ngoại trai, gái
(2) Phép Cân đằng mây của Tề thiên Đại thánh

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét