Thứ Hai, 9 tháng 1, 2017

THẦY SAO TỚ VẬY


(Người ta lớn bởi vì người ta quì xuống
Hỡi nhân dân hãy đứng thẳng lên )

Kẻ được ngôi cao bởi cúi đầu
Người khom lưng cõng, khác chi đâu
Ngưu vốn tầm ngưu đời thế đấy
Cùng chung rút ván lúc qua cầu
Nương chốn quan trường thầy tớ vậy
Trái tai gái mắt cảnh phơi bày
Trông người, ngẫm thẹn ai năm ấy
Com lê nâng Sếp, sách cặp dày
11/2016
Tức cảnh


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét