Thứ Hai, 9 tháng 1, 2017

GÁY VẪN CỨ HAY !


(Cho chú gà vàng)
Hùng dũng, hiên ngang quản cả bầy
Phải đâu chỉ một, đã lắt lay
Gối mỏi, chân chồn, lười không dậy
Như chuồn đậu nước vẫn ta đây
Trót dại, nằm dài, mai ngồi ngáp
Mặc ai trời rộng, đất vắn dày
Bái phục chú mày, trai Đinh Dậu
Cày ngày, đêm gáy, vẫn cứ hay
1/1/2017

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét