Thứ Bảy, 14 tháng 1, 2017

PHẦN ÔNG- ÔNG NHƯỜNG
Bọn trẻ bận việc cơ quan
Bà vui, sớm, tối cháu, con quây quần
Liên cơ nhà trẻ xa gần(1)
Già nay bận gấp mấy lần thuở xuân
Bà chung, 4 cặp xứ quân (2)
Đứa nào cũng cứ xía phần" bà ta ..."
Bế đứa nhỏ, đứa khác la
Đang chơi, thấy vắng bóng bà chúng kêu
Trêu nhau, cười, khóc đủ điều
Lớn, bé cứ thích bà yêu riêng mình
Đi đâu như trôm, lặng thinh
Chúng phát hiện được, thanh minh bằng thừa
Trai, gái ngang bứa chẳng vừa
Nghịch cứ như giặc, có chừa chuyện chi
Bật quạt, vặn nước, ti vi...
Tường chúng cũng vẽ, chẳng gì chúng tha
Đi đâu bà sắm tí quà
Phân chia không tốt, mở toà xử đi
Đứa ưng, đứa lại suy bì
Vỗ về không chịu, lại khi, lại hờn !
Mệt lòng cho chúng ăn cơm
Đánh vật với cháu mệt hơn đi cày
Bận bịu với cháu cả ngày
Mà như quên mệt, quên ngay tuổi già
***
Niềm vui mỗi tháng năm qua
Các cháu khôn lớn, quí bà là chung
Đến như ông cũng vui lòng
Bà của các cháu
Phần ông, ông nhường !
12/01/2017

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét