Thứ Bảy, 14 tháng 1, 2017

NHÌN MẶT ĐOÁN TÂMTRÁO TRỞ TỪ XƯA
Nói rồi nào có sai đâu
Bẩn ăn như Cẩu
Tham lam như Tàu
Rít răng,
tiếng chẳng rõ câu
Mắt thì láo liến, tóc đầu bầy hây
Mũi khoằm
(như mũi lai Tây)
Bụng như cóc mệ,
chứa đầy dao găm
Tham lam
Tạp uống
Phàm ăn
Nam mô cửa miệng,
Tâm đâu nhân từ
Nhận tiền
Hỏi chối
Nói chưa  (1)
Môi mỏng
Tráo trở
Từ xưa đến giờ !
      14/12/2015
(1) Bao kẻ mất tiền oan 
Quan nhận rồi, quan chối...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét