Thứ Bảy, 14 tháng 1, 2017

ĐẦU BẢNG


Ngày xưa trời đứng thứ nhì
Đến nay thay đổi, tôi thì nhất đây
Nếu vợ giận, bỏ đi ngay
Phía sau nhà nghỉ còn đầy phòng không !
Mắt xanh mỏ đỏ lượn vòng
Giữ không giữ, dễ mất chồng như chơi
Cho nên hễ vợ lắm lời
Có cớ gây chiến là tôi đi liền
Ngày xưa còn báo Chính quyền
Nay thì đổi mới, khỏi phiền anh em
Vào nhà nghỉ cứ tự nhiên
Quản tôi, may chỉ túi tiền mà thôi
Nên nay bà xã sợ rồi
Không dễ bắt nạt như thời xa xôi
Từ khi lắm nhà nghỉ ngơi
Tôi đứng đầu bảng, còn trời thứ hai !
20/12/2016Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét