Thứ Hai, 9 tháng 1, 2017

GIÁ MÀ...

Giá mà đừng có mưa rơi
Cầu trượt không bẩn trẻ chơi... 
Giá mà !
Giá mà, lại cứ giá mà
Cầu trượt không ướt, thế là ổn thôi
Giá mà... chịu khó tí thôi
Lau cho khô nước, cháu chơi thỏa lòng
Giá mà có chổi dự phòng
Phụ huynh lau lấy, chẳng trông, chẳng chờ
Giá mà việc chẳng ai ngơ
Sân chơi các cháu bao giờ cũng vui.
26/12/2016

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét