Thứ Hai, 4 tháng 4, 2016

NỤ CƯỜI NÔNG DÂN

Chiêm xuân giá rét kéo dài
Mạ sân mạ ruộng gieo hai ba lần
Qua rồi cả rét Nàng Bân
Giờ đây bát ngát lúa xuân trên đồng
Thoả bao ngày đợi đêm mong
Thoả bao trăn trở nỗi lòng ngược xuôi
Đồng xanh lúa tận chân trời
Mưa rào sấm chớp bời bời mà lên

Cánh đồng như trải lụa mềm
Thơm lừng hương lúa gió đêm đưa về
Hân hoan tràn ngập thôn quê
Bõ công ngày rét , ruộng khê , mạ già
Đồng gần cho đến đồng xa
Chăm cho cây lúa như là trẻ thơ
Trừ sâu, tát nước be bờ
Bón phân làm cỏ đầu tư bạc tiền...
Người chê cũng có người khen
Kẻ không quí ruộng kiếm miền làm ăn
"..Nhân quả ấy sự công bằng.." 
Đáp đền cho sự siêng năng ở đời
.."Nhất thì nhì thục ai ơi " ...
Ghi lòng tạc dạ những lời cha ông
Bâng khuâng lòng tự nhủ lòng
Thuỷ chung với đất, đất không phụ người..
Nhìn đồng lúa tốt bời bời
Nụ cười xinh nhất, nụ cười nông dân ! 
   V v L                                      

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét