Thứ Ba, 5 tháng 4, 2016

CỰU CHIẾN BINH
Từ nông dân
Mũ, sao vào lính.
Rời quân ngũ
Thành cựu binh
Đâu phải là quan
Chia danh, chia tính
"Cựu chiến binh" 
Chung tiếng gọi ân tình
Đa số về đời thường
Bằng xuất ngũ, phục viên
Chẳng có bạc tiền
Chỉ có niềm tin chói sáng
Tâm thanh thản như khi ra trận
Giữ tròn chữ hiếu với dân
Với Đảng trung kiên
son sắt một lòng
Gian khó không lùi
chỉ biết tiến công
***
Lính thời chiến
anh hùng đánh địch
Hoà bình
Là Cựu Chiến Binh
Chiến đấu
Dựng xây
vì Tổ quốc quên mình
Cả cuộc đời
lính chấp nhận hy sinh
Mãi mãi tự hào
Là Cựu Chiến Binh.
 V V L

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét